Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Delaktighet och inflytande i samhället – kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010

Delaktighet och inflytande i samhället – kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010

Delaktighet och inflytande i samhället – kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 visar att det sociala och kulturella deltagandet är lägre bland äldre, utrikes födda och män i arbetaryrken än i den övriga befolkningen. Rapporten är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

​Delaktighet och inflytande i samhället – kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 ger en fördjupad kunskap och information inom folkhälsoområdet delaktighet och inflytande i samhället.

Med fokus på perioden 2004–2009 behandlar rapporten utvecklingen av delaktighet och inflytande i samhället och vilka åtgärder som har genomförts inom området. I rapporten ges även rekommendationer till framtida åtgärder.

Rapporten visar att det sociala och kulturella deltagandet är lägre bland äldre, utrikes födda och män i arbetaryrken än i den övriga befolkningen. Däremot visas ingen signifikant skillnad över tid förutom när det gäller gruppen äldre där det har minskat något. Personer med funktionsnedsättning behöver transporter och byggnader med god tillgänglighet för att ha ett jämlikt socialt och demokratiskt deltagande. Deras situation förändrades inte nämnvärt under mätperioden.

Delaktighet och inflytande i samhället – kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 vänder sig i första hand till sakkunniga och praktiker som på olika sätt arbetar med delaktighet och inflytande i samhället men även politiker.

Rapporten är en av 21 underlagsrapporter för Folkhälsopolitisk rapport 2010 och är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Delaktighet och inflytande i samhället – kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?