Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Digitala vårdtjänster – övergripande principer för vård och behandling

Digitala vårdtjänster – övergripande principer för vård och behandling

Digitaliseringen bär med sig stora möjligheter för hälso- och sjukvården, såsom möjlighet till ökad självständighet, delaktighet och inflytande för den enskilde patienten. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram rekommendationer för vilken typ av vård och behandling som lämpar, respektive inte lämpar sig, att hantera via digitala vårdtjänster riktade till patienter.

​Socialstyrelsens tolkning av uppdraget har varit att ta fram övergripande principer. Att formulera principerna på en övergripande nivå blir nödvändigt bland annat utifrån den heterogena gruppen av tjänster och den snabba teknikutvecklingen. Målet med principerna är att de ska ge stöd till huvudmän och utförare av hälso- och sjukvård för att bidra till en god och säker vård.

Socialstyrelsen har i utredningens delrapport Digitala vårdtjänster riktade till patienter – kartläggning och uppföljning funnit skäl till en nationell uppföljning av den vård som ges genom digitala vårdtjänster. Det är av stor vikt att fortsättningsvis följa och utvärdera den vård som ges genom digitala vårdtjänster för att säkerställa att det bidrar till en god, säker och effektiv vård.

Rapporten är framtagen av Socialstyrelsen.Digitala vårdtjänster riktade till patienter på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?