Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Effekter av suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården

Effekter av suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården

Effekter av suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården presenterar resultaten av en kartläggande litteraturöversikt om suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

​Effekter av suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården sammanfattar resultaten av en kartläggande litteraturöversikt om suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården. Den kartläggande litteraturöversikten syftar till att beskriva kunskapsläget om suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården och bedöma effekter av olika typer av förebyggande insatser mätt i utfallen suicid, suicidförsök och suicidtankar.

Kunskapsstödet riktar sig mot forskare och tjänstemän på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med suicidprevention och som är intresserade av en detaljerad redogörelse av hur arbetet med den kartläggande litteraturöversikten genomfördes.

Resultaten av kartläggande litteraturöversikten visar att de suicidpreventiva insatserna kunde delas in i nio insatstyper:
• insatser med flera komponenter
• skolbaserad prevention
• begränsning av medel och metoder
• utbildning och riktlinjer till media
• telefonhjälplinjer
• utbildning och medvetandegörande
• alkoholrestriktioner
• suicidpreventionscenter
• internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kunskapsstödet innehåller även information om insatser som minskar risken för något suicidrelaterat utfall.

Effekter av suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Effekter av suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården på Folk-hälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?