Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter En jämställdhetsanalys av levnadsvillkor och delaktighetsmöjligheter

En jämställdhetsanalys av levnadsvillkor och delaktighetsmöjligheter

En jämställdhetsanalys av levnadsvillkor och delaktighetsmöjligheter redovisar en jämställdhetsanalys som rör levnadsvillkor och möjlighet till delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​En jämställdhetsanalys av levnadsvillkor och delaktighetsmöjligheter redovisar en jämställdhetsanalys som rör levnadsvillkor och möjlighet till delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Analysen visar att personer med funktionsnedsättning som grupp generellt sett har sämre levnadsvillkor och sämre möjligheter att delta i samhällslivet än övriga befolkningen. Oavsett funktionsförmåga är flickors/kvinnors levnadsvillkor och möjligheter till delaktighet sämre än pojkars/mäns inom undersökta områden, med vissa undantag. Det finns också tydliga skillnader mellan flickor/kvinnor och pojkar/män med funktionsnedsättning när det gäller tillgång till stöd.

Förklaringarna till ojämlikheten och ojämställdheten hittas framför allt i hur våra samhällssystem är uppbyggda, hur den fysiska och kognitiva miljön är utformad och i mötet med andra människor. Det handlar också om att genussystemet reproduceras inom de olika undersökta områdena: utbildning, arbete/försörjning, politiskt inflytande och hälsa.

En jämställdhetsanalys av levnadsvillkor och delaktighetsmöjligheter är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

En jämställdhetsanalys av levnadsvillkor och delaktighetsmöjligheter på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?