Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter En myndighetsgemensam digital pilot på primärvårdens villkor

En myndighetsgemensam digital pilot på primärvårdens villkor

En myndighetsgemensam digital pilot på primärvårdens villkor är en slutrapport som presenterar resultaten från andra fasen i en digital pilot om hur de statliga kunskapsstöden kan utformas för att nå fram och underlätta för de som arbetar inom primärvården. Rapporten är framtagen av Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och eHälsomyndigheten.

Omslag: En myndighetsgemensam digital pilot på primärvårdens villkor

​En myndighetsgemensam digital pilot på primärvårdens villkor är en slutrapport som presenterar resultaten från andra fasen i en digital pilot, med fokus på förståelse för primärvården, användarcentrering, behovsdriven utveckling och tjänstedesign.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Användarna tycker att det är viktigt att känna att de gör rätt i sitt arbete. De vill känna sig säkra och trygga i sina beslut och arbeta efter senaste evidens.
  • Användarna upplever att myndigheterna inte anpassar och utformar sin kunskap så att det passar och fungerar för primärvården.
  • Användarna tycker att det är svårt att arbeta utifrån nuvarande stup-rörsstruktur, det vill säga till exempel att kunskapsstöden utgår från en diagnos.
  • Användarna är osäkra på vad myndigheterna gör och ska göra. De önskar också att myndigheterna samordnar sig så att de inte behöver prioritera bland dem.

Arbetet i den digitala piloten har utförts av en arbetsgrupp som har bestått av medarbetare från eHälsomyndigheten, SBU och Socialstyrelsen.

En myndighetsgemensam digital pilot på primärvårdens villkor på Socialstyrelsens webbplats

Första delrapporten

Första delrapporten som presenterar resultaten från den digitala piloten är ”Förståelse för primärvården är A & O” – en myndighetsgemensam digital pilot på primärvårdens villkor.

”Förståelse för primärvården är A & O” på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman