Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Enskildas klagomål enligt PSL – Slutredovisning av regeringsuppdraget

Enskildas klagomål enligt PSL – Slutredovisning av regeringsuppdraget

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått i uppdrag att följa utvecklingen av enskilda personers klagomål enligt patientsäkerhetslagen. Denna rapport ger en samlad bedömning av utvecklingen av enskilda personers klagomål på vården. Den innehåller också en redovisning av hur IVO har arbetat med att effektivisera sin verksamhet med bibehållen kvalitet och en analys av vad patienter i åldrarna 30-49 år klagar på.

​Antalet klagomål som har kommit in till IVO varierar stort mellan länen. Störst ökning i absoluta tal finns i Stockholms län med 421 (26 procent) fler inkomna klagomål 2017 jämfört med 2016. Procentuellt sett har den största ökningen skett i Jämtlands och Kronobergs län med 43 procent vardera.

Rapporten är utgiven av Inspektionen för vård och omorg.

Rapporten Enskildas klagomål enligt PSL – Slutredovisning av regeringsuppdraget, på IVO:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman