Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Följa upp insatser som beviljats genom förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Följa upp insatser som beviljats genom förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Rapporten Följa upp insatser som beviljats genom förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre innehåller resultatet av en analys om hur kommunerna på lämpligt sätt kan redovisa uppgifter till Socialstyrelsen om de insatser som kan beviljas genom förenklat beslutsfattande med stöd av socialtjänstlagen.

Omslag: Följa upp insatser som beviljats genom förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

​Den 1 juli 2018 trädde en ny bestämmelse i kraft, 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Enligt den nya bestämmelsen kan socialnämnden i kommunen erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning. Ungefär 164 000 personer, 65 år och äldre, har idag minst en beviljad hemtjänstinsats. Det är därför av största vikt, att det finns underlag, för att följa utvecklingen och kvaliteten inom hemtjänsten.

På kort sikt kan uppgifter om insatser beviljade enligt den nya bestämmelsen inhämtas genom de undersökningar som Socialstyrelsen genomför inom ramen för Öppna Jämförelser. På lite längre sikt föreslår Socialstyrelsen att registret för äldre och personer med funktionsnedsättning kompletteras med uppgifter om insatser beviljade enligt den nya bestämmelsen om förenklad biståndsbedömning.

Med tanke på hur många äldre personer som har hemtjänstinsatser gör Socialstyrelsen bedömningen att nyttan av en utökad insamling överstiger den ökade uppgiftslämnarbördan för kommunerna. Den ökade insamlingen kommer även att komma kommunerna tillgodo genom återkoppling av statistik, uppföljningar och utvärderingar som baseras på de insamlade uppgifterna.

Följa upp insatser som beviljats genom förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre är utgiven av Socialstyrelsen.

Följa upp insatser som beviljats genom förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?