Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Från Äldres behov i centrum till Individens behov i centrum – lägesrapport

Från Äldres behov i centrum till Individens behov i centrum – lägesrapport

Från Äldres behov i centrum till Individens behov i centrum redovisar stödet till införandet av arbetssättet Äldres behov i centrum, ÄBIC, i äldreomsorgen och beskriver arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Från Äldres behov i centrum till Individens behov i centrum – lägesrapport

Äldres behov i centrum, ÄBIC, stödjer ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt och ger möjlighet till strukturerad dokumentation för såväl handläggare som utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL, inom äldreomsorgen. För att beskriva funktionstillstånd och hälsa används klassifikationen ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Att ÄBIC är behovsinriktat betyder att det syftar till att ge individen hjälp och stöd med utgångspunkt från personens individuella behov och inte från utbudet av existerande insatser.

Från Äldres behov i centrum till Individens behov i centrum redovisar stödet till införandet av Äldres behov i centrum, ÄBIC, i äldreomsorgen. Den beskriver även det vidareutvecklade och anpassade arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC.

Modellen IBIC stödjer ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med användning av ICF i dokumentationen inom såväl handläggning som genomförande av insatser för vuxna personer som, oavsett funktionsnedsättning och ålder, behöver stöd enligt SoL eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vidareutveckling

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag för 2015 vidareutvecklat och anpassat ÄBIC till IBIC. Modellen ÄBIC ingår från och med hösten 2016 i IBIC.

ÄBIC ger stöd för tydlig strukturerad beskrivning av behov, bedömning, mål och resultat. Detta underlättar säker informationsöverföring och utgör en viktig del av den dokumentation som behövs för att hantera alla uppgifter som är nödvändiga i utredning, beställning, planering, genomförande och uppföljning. Detsamma gäller för IBIC med tillägget att modellen avser vuxna personer oavsett ålder och funktionsnedsättning som har behov av insatser i sin dagliga livsföring enligt SoL eller LSS.

Från Äldres behov i centrum till Individens behov i centrum är utgiven av Socialstyrelsen.

Från Äldres behov i centrum till Individens behov i centrum på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?