Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Funktion för koordinering 2017 - Landsting och regioners redovisning av villkor 2

Funktion för koordinering 2017 - Landsting och regioners redovisning av villkor 2

Rehabiliteringskoordinatorn är en ny roll i hälso-och sjukvården. Den har vuxit fram genom landstingens arbete inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och har utvecklats genom de överenskommelser som har tecknats mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Socialdepartementet under ett antal år. Denna rapport är utgiven av SKL.

Funktion för koordinering 2017 - Landsting och regioners redovisning av villkor 2

​Landstingen har ytterligare utvecklat funktionen för koordinering under 2017. De beskriver koordinatorn som en viktig länk för att förbättra samverkan runt patienten.

Alla landsting uppger att de har rehabiliteringskoordinatorer på samtliga enheter i primärvården. Dessutom har utbyggnaden börjat på sjukskrivningsintensiva kliniker på sjukhusen.

I denna rapport redovisas landstingens och regionernas arbete inom villkor 2 - Funktion för koordinering, enligt 2017-2018 års överenskommelse mellan SKL och Socialdepartementet.

Rapporten på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?