Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Hälsan bland 55–84-åringar – enligt den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV)

Hälsan bland 55–84-åringar – enligt den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV)

Hälsan bland 55–84-åringar – enligt den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV) syftar till att belysa hur personer i åldern 55–84 år själva upplever sin hälsa. Rapporten är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

​Hälsan bland 55–84-åringar – enligt den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV) baseras på data från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV).  Rapporten syftar till att belysa hur personer i åldern 55–84 år själva upplever sin hälsa. Jämförelser görs framförallt mellan gruppen 55–84 år och hela undersökningsgruppen 16–84 år. De resultat som presenteras baseras på 2007–2010 års nationella undersökningar.

Rapporten visar att med stigande ålder minskar andelen som anser sig ha en bra eller mycket bra hälsa. För åldersgruppen 75–84 år är skillnaderna gentemot övriga åldersgrupper betydande. På många områden är skillnaderna mellan kvinnor och män genomgående likartade för alla åldrar. Ett exempel på detta är att en betydligt större andel kvinnor än män är rädda för att gå ut ensamma.

Den huvudsakliga målgruppen för rapporten är beslutsfattare och ansvariga för äldre- och folkhälsofrågor främst inom kommuner, landsting samt ideell sektor. Förhoppningen är att den kan användas som referensmaterial i olika sammanhang och som utgångspunkt för fortsatta fördjupande studier inom de områden som rapporten omfattar.

Hälsan bland 55–84-åringar – enligt den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV) är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Hälsan bland 55–84-åringar – enligt den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV) på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?