Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – kunskapsunderlag för folkhälsopolitisk rapport 2010

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – kunskapsunderlag för folkhälsopolitisk rapport 2010

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 är utgiven av Folkhälsomyndigheten. Rapporten visar att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande inslaget i hälso- och sjukvården successivt ökar.

​I Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 redovisas utvecklingen för några befintliga indikatorer med anknytning till hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Resultatet visar att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande inslaget i hälso- och sjukvården successivt ökar.

I rapporten rekommenderar Statens folkhälsoinstitut framtida hälsofrämjande insatser utifrån en hållbar hälsofrämjande hälso- och sjukvård. De rekommenderade insatserna handlar om att:

  • utveckla en uppföljningsmodell med nationella indikatorer för hälsofrämjande hälso- och sjukvård
  • utveckla effektiva styr- och ersättningssystem som premierar hälsofrämjande och förebyggande insatser i hela hälso- och sjukvården
  • stödja införandet av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
  • undersöka om Västerbottens interventionsprogram för hälsoundersökningar får samma effekt i andra landsting.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 vänder sig i första hand till sakkunniga och praktiker inom området hälsofrämjande hälso- och sjukvård men även till politiker. Rapporten är en av 21 underlagsrapporter för Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa – allas ansvar.

Rapporten på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman