Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Hemtjänst för personer med demenssjukdom – en studie om specialiserade hemtjänstgrupper

Hemtjänst för personer med demenssjukdom – en studie om specialiserade hemtjänstgrupper

Hemtjänst för personer med demenssjukdom beskriver resultatet av en satsning för att stödja utvecklingen av specialiserade hemtjänstgrupper riktade till äldre personer med demenssjukdom i Stockholm. Rapporten är utgiven av Äldrecentrum.

​Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har utvärderat en satsning för att stödja utvecklingen av specialiserade hemtjänstgrupper riktade till äldre personer med demenssjukdom i Stockholm.

Hemtjänst för personer med demenssjukdom – en studie om specialiserade hemtjänstgrupper beskriver resultatet av satsningen och ger underlag till den fortsatta utvecklingen inom området. Ambitionen har också varit att identifiera vilka faktorer som är av särskild vikt för att forma en fungerande hemtjänst för personer med demenssjukdom.

Resultatet av satsningen visar bland annat att

  • 17 hemtjänstenheter – i stadens regi såväl som privata – har startat nya specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning på demens
  • de 10 enheter som redan hade en specialiserad grupp har stärkts
  • ytterligare tre hemtjänstenheter planerar att starta
  • den specialiserade gruppens personal har fått ett kompetenslyft
  • flera enheter har getts möjlighet att införa regelbunden tid för reflektion och handledning
  • enheterna har sett över sin organisation och förbättrat kontinuiteten
  • medvetenheten om värdet av genomförandeplaner och levnadsberättelser har ökat
  • biståndshandläggarens roll har uppmärksammats.

Hemtjänst för personer med demenssjukdom – en studie om specialiserade hemtjänstgrupper är utgiven av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Hemtjänst för personer med demenssjukdom – en studie om specialiserade hemtjänstgrupper på Äldrecentrums webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?