Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Hur är läget 2014?

Hur är läget 2014?

Hur är läget 2014? är en uppföljning av regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Rapporten är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Hur är läget 2014? är den tredje samlade uppföljningen av regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken.

Utvecklingen inom funktionshinderspolitiken går åt rätt håll. Förutsättningarna för delaktighet har blivit något bättre inom flera områden. Men utvecklingen går mycket långsamt. I förhållande till de inriktnings- och delmål som enligt strategin ska nås till 2016 är takten alldeles för låg.

Hur är läget 2014? Är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

Hur är läget 2014? på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?