Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? är en slutrapport som beskriver arbetet med webbplatsen Seniorguiden och hur införandet av Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande har genomförts i de deltagande landstingen, regionerna och kommunerna. Rapporten är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

​Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? beskriver både arbetet med webbplatsen Seniorguiden och hur införandet av Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande har genomförts i de deltagande landstingen, regionerna och kommunerna.

Rapporten beskriver även de mest intressanta utvärderingsresultaten av samverkansmodellen. Den beskriver bland annat i vilken utsträckning hälsan förbättrats hos deltagarna och hur samverkan fungerat mellan landsting, kommun och ideell sektor.

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? – slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt starta försöksverksamheter med hälsocoacher är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? på Folkhälsomyndighetens webbplats Seniorguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?