Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Hur utvecklar landstingen vårddokumentationens innehåll och struktur? – en enkätundersökning

Hur utvecklar landstingen vårddokumentationens innehåll och struktur? – en enkätundersökning

Hur utvecklar landstingen vårddokumentationens innehåll och struktur? är en redovisning av en enkätundersökning som är utgiven av Socialstyrelsen.

Hur utvecklar landstingen vårddokumentationens innehåll och struktur? – en enkätundersökning

​Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna det nationella arbetet med fackspråk och informationsstruktur, för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och strukturerad vård- och omsorgsdokumentation.

Hur utvecklar landstingen vårddokumentationens innehåll och struktur? är en redovisning av en enkätundersökning från Socialstyrelsen. Enkätundersökningen har gjorts i syfte att få aktuell kunskap om landstingens förutsättningar, planer, utvecklingsarbeten och behov av stöd i införandet och användandet av den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket i dokumentationssystemen.

Hur utvecklar landstingen vårddokumentationens innehåll och struktur? – en enkätundersökning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?