Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Jämlik tandhälsa

Rapporten Jämlik tandhälsa presenterar en analys av hur socioekonomiska faktorer och levnadsvanor är relaterade till individens självskattade tandhälsa. Rapporten är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

​De flesta i Sverige tycker att den egna tandhälsan är god, men det finns stora och tydliga skillnader mellan olika grupper, bland annat beroende på utbildning och ekonomi. De som röker eller snusar dagligen uppger sämre tandhälsa än genomsnittet, liksom personer med riskkonsumtion av alkohol och personer med fetma (BMI över 30).

Antalet kvarvarande tänder bland personer i åldern 60–90 år har ökat med i genomsnitt 1,5 stycken sedan 2009. I åldersgruppen 60–74 år utgörs det ökande antalet tänder av intakta tänder medan det i åldersgruppen 75–90 år ofta gäller en icke-intakt. Med fler icke-intakta tänder i munnen ökar behovet av förebyggande tandvård.

Rapporten Jämlik tandhälsa presenterar en analys av hur socioekonomiska faktorer och levnadsvanor är relaterade till individens självskattade tandhälsa.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rapporten mot bakgrund av det folkhälsopolitiska målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. För att detta mål ska nås när det gäller tandhälsan krävs insatser på både kort och lång sikt. Till exempel för att förändra levnadsvanorna i de grupper som har störst behov men också förebyggande insatser redan under tidig barndom, eftersom skillnader som uppkommer tidigt tenderar att bli större med åren.

Jämlik tandhälsa är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Jämlik tandhälsa på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman