Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård – Delrapport 2019

Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård – Delrapport 2019

Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård är en delrapport som ger en lägesbeskrivning av arbetet med att kartlägga vilka hinder och lösningar tandvård och hälso- och sjukvård ser när det gäller samverkan. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag: Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård – Delrapport 2019

​Delrapporten Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård ger en lägesbeskrivning av arbetet med att kartlägga vilka hinder och lösningar tandvård och hälso- och sjukvård ser när det gäller samverkan. I slutrapporten kommer Socialstyrelsen att ge förslag på hur samverkan mellan de båda systemen kan förbättras.

Socialstyrelsens undersökning visar att det finns flera hinder för samverkan:

Utbildningarna som rör hälso- och sjukvårdsyrken tar i mycket lägre grad upp kopplingen mellan allmän hälsa och munhälsa än utbildningarna till tandläkare och tandhygienist.

  • Inom tandvården är det vanligare med kompetensutveckling för att öka personalens kunskaper om kopplingen mellan allmän hälsa och munhälsa jämfört med inom hälso- och sjukvården.
  • Tandvård och hälso- och sjukvård uppfattar att bristande kunskaper om kopplingen mellan allmän hälsa och munhälsa är ett hinder.
  • Tandvården och hälso- och sjukvården upplever att det brister i kunskapen om de olika tandvårdsstöden.
  • Tandvården och i viss mån hälso- och sjukvården anser att det är ett hinder att tandvården inte bjuds in till de samverkansforum som finns.
  • Tandvårdens och hälso- och sjukvårdens olika journalsystem uppfattas vara ett hinder.

Hälso- och sjukvården och tandvården är på regional nivå i stort sett överens om vilka hinder för samverkan som finns. De är även överens när det gäller inom vilka områden de behöver samverka mer. Det rör sig till exempel om patienter med diabetes, äldre personer, smärtpatienter, personer med ätstörningar och refluxsjukdom samt patienter med sömnapné.

Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård – Delrapport 2019 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?