Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, 2012 – underlag till öppna jämförelser och Äldreguiden 2013

Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, 2012 – underlag till öppna jämförelser och Äldreguiden 2013

Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, 2012 – underlag till öppna jämförelser och Äldreguiden 2013 redovisar resultatet från en kommun- och enhetsundersökning som Socialstyrelsen genomförde hösten 2012. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, 2012 – underlag till öppna jämförelser och Äldreguiden 2013

​Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla ett nationellt system för öppna jämförelser inom vården och omsorgen om äldre. I uppdraget ingår att genomföra en årlig kommun- och enhetsundersökning, att utveckla tillgången till data samt att utveckla nationella indikatorer avseende kvalitet och effektivitet ur de äldres perspektiv. Sedan 2009 omfattar uppdraget även alla områden inom socialtjänsten. Arbetet sker i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och i samråd med Vårdföretagarna och Famna.

Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, 2012 – underlag till öppna jämförelser och Äldreguiden 2013 redovisar resultatet från den kommun-och enhetsundersökning som Socialstyrelsen genomförde hösten 2012. Totalt har 97 procent av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit. Det är den enda datakällan på nationell nivå för rikstäckande uppgifter på enhetsnivå av hemtjänstverksamheter och särskilda boenden.

Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, 2012 – underlag till öppna jämförelser och Äldreguiden 2013 är utgiven av Socialstyrelsen.

Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, 2012 – underlag till öppna jämförelser och Äldreguiden 2013 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?