Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2018

Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2018

Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården har en viktig roll i det svenska samhällets krisberedskap. Rapporten Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2018 visar bland annat att kommunerna har påbörjat arbetet med att utveckla krisberedskapen men att krishanteringsprocessen behöver utvecklas ytterligare. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

​Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården är en viktig del av det svenska samhällets beredskap.

Rapporten Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2018 tar främst sin utgångspunkt i värmeböljan sommaren 2018. Rapporten omfattar en sammanställning och analys över de erfarenheter som ansvariga och personal inom socialtjänstens verksamheter har av att hantera krissituationer. Men även att analysera hur befintliga strukturer för samverkan fungerar i krissituationer mellan socialtjänsten och den kommunal hälso- och sjukvården och andra relevanta aktörer.

Några av resultaten från uppföljningen indikerar:

  • att sammantaget behöver krishanteringsprocessen inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården utvecklas ytterligare
  • att under senare år har kommuner påbörjat arbetet med att utveckla krisberedskapen
  • att en proaktiv krisberedskap är en framgångsfaktor
  • att det framkommer en otydlighet i tolkning av roller och ansvar mellan den nationella-, regionala- och lokal nivån.

Några av Socialstyrelsens slutsatser i samband med uppföljningen:

  • Personalen inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården behöver även fortsatt uppmärksammas på hur de ska agera vid värmeböljor för att undvika hälsoeffekter för brukarna och patienter.
  • En samordning behöver utvecklas i förhållande till kommunerna mellan alla myndigheter som hanterar värmeböljor.
  • Patienter med hemsjukvård är speciellt sårbara vid en kris både av organisatoriska och medicinska skäl.
  • Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvårdens krisberedskap behöver formaliseras och organiseras för att hantera framtidens utmaningar.

Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2018 är utgiven av Socialstyrelsen.

Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2018 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman