Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Kvalitet i färdtjänsten

Kvalitet i färdtjänsten

Möjligheten att använda färdtjänst är för många en förutsättning för att kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor som andra. Många resenärer är överlag nöjda, men när färdtjänsten inte fungerar får det stora konsekvenser för den enskilde. Det visar Kvalitet i färdtjänsten som är en kartläggning utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Kartläggningen Kvalitet i färdtjänsten visar att kvaliteten och reglerna för färdtjänsten skiljer sig åt över landet. Möjligheten att använda färdtjänst är för många en förutsättning för att kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor som andra. Många resenärer är överlag nöjda, men när färdtjänsten inte fungerar får det stora konsekvenser för den enskilde.

Kartläggningen visar bland annat på brister i:

  • punktlighet
  • bemötande
  • information
  • flexibilitet
  • kompetens hos personalen
  • möjlighet att resa med barn och att resa med hjälpmedel.

I kartläggningen finns förslag på åtgärder som kan förbättra kvaliteten i färdtjänsten.

Kvalitet i färdtjänsten är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

Kvalitet i färdtjänsten på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?