Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård

Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård

Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård redovisar Socialstyrelsens arbete med en särskild satsning på kvalitetsregister inom den kommunala hälso- och sjukvården. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård

​Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård redovisar Socialstyrelsens arbete med en särskild satsning på kvalitetsregister inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Syftet med satsningen har bland annat varit att belysa de register som finns och hur samkörning med olika register kan bidra till att öka kunskapen om den kommunala hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen identifierade 18 olika kvalitetsregister som betydelsefulla för utvecklingen av den kommunala hälso- och sjukvården. Av dessa har följande åtta register samkörts på olika sätt med Socialstyrelsens hälsodata- och socialtjänstregister samt dödsorsaksregister:

  • Senior alert
  • Svenska demensregistret, SveDem
  • Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid demens, BPSD
  • Svenska Palliativregistret
  • RiksSår – kvalitetsregister för svårläkta sår
  • Nationellt Diabetesregister, NDR
  • Riksstroke
  • Rikshöft

Rapporten riktar sig till registerhållarna för de olika kvalitetsregistren och huvudmännen för den kommunala hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.

Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård är utgiven av Socialstyrelsen.

Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?