Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård

Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård

Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård visar hur man kan använda uppgifter från kvalitetsregister för att analysera den kommunala hälso- och sjukvården. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård

​År 2016 fick 392 000 patienter insatser av den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården. Allt fler får vård i denna verksamhet som utgör en del av den landstingsfinansierade primärvården. Den omfattar både ordinärt boende med hemsjukvård och vård i särskilda boendeformer. De flesta, 83 procent är 65 år och äldre och av dessa vårdas 33 procent i särskilda boenden.

Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård är en rapport som beskriver Socialstyrelsens arbete med kvalitetsregister av betydelse för personer som får hälso- och sjukvård finansierad av kommunerna. Rapporten visar hur man kan använda uppgifter från kvalitetsregister för att analysera den kommunala hälso- och sjukvården.

Underlaget till rapporten kommer från sambearbetningar mellan Socialstyrelsens olika nationella register och kvalitetsregister som registrerar vård som utförs i kommunerna. De kvalitetsregister som ingår i bearbetningen är Senior alert, Svenska palliativregistret, Nationellt Diabetesregister, Riksstroke, Rikshöft och Svenskt beroenderegister.

Rapporten beskriver

  • i vilken omfattning verksamheter i landsting och kommun dokumenterar i registren (täckningsgradsjämförelser)
  • hur sambearbetning av olika register kan tillföra fördjupad information om vården av patienter
  • hur Socialstyrelsens olika register och kvalitetsregister kan användas vid forskning om kommunal hälso- och sjukvård
  • exempel på hur registerdata kan användas som stöd till verksamhetsutveckling eller för forskning.

Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård är utgivet av Socialstyrelsen.

Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?