Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 beskriver utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet i landsting och regioner och främst för den somatiska slutenvården. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 beskriver utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet i landsting och regioner och främst för den somatiska slutenvården. Redovisningen av patientsäkerhetsområdet i kommunal hälso- och sjukvård är framför allt en beskrivning av nuläget.

I denna fjärde rapport av patientsäkerhetsutvecklingen ingår, som en ny del, en redovisning av patientsäkerhetsarbetet i kommunal vård.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Kommunerna uppger behov av att förstärka befintliga utbildningsinsatser inom patientsäkerhetsområdet. Det finns behov av att bedriva patientsäkerhetsutbildningar mer systematiskt.
  • Fall och läkemedel framstår som de största riskområdena för uppkomst av vårdskada i kommunal vård.
  • Användningen av läkemedel som bedöms vara olämpliga för äldre personer fortsätter att minska i riket. Det är stora skillnader i läkemedelsanvändningen mellan boendeform och mellan kommunerna.
  • Andelen vårdtillfällen med vårdskador inom somatisk slutenvård för vuxna har minskat.
  • Förekomsten av trycksår är oförändrat hög i landsting och regioner. Förekomsten är lägre inom kommunal vård och omsorg.
  • Det är stora regionala skillnader i förekomst av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaförsäljning och förekomst av trycksår.

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 är utgiven av Socialstyrelsen.

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman