Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Läkemedel som kan orsaka allvarliga rubbningar i hjärtats rytm – Fokus på förskrivning av antidepressiva och antipsykotiska läkemedel till äldre

Läkemedel som kan orsaka allvarliga rubbningar i hjärtats rytm – Fokus på förskrivning av antidepressiva och antipsykotiska läkemedel till äldre

Rapporten Läkemedel som kan orsaka allvarliga rubbningar i hjärtats rytm redovisar en studie som visar omfattningen och belyser riskerna vid förskrivning av läkemedel till äldre personer som är klassificerade med avseende på risk för uppkomst av livshotande rubbning i hjärtats rytm. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag: Läkemedel som kan orsaka allvarliga rubbningar i hjärtats rytm – Fokus på förskrivning av antidepressiva och...

​Personer som är 75 år eller äldre förskrivs i genomsnitt fem läkemedel. Samtidigt som läkemedel är av stor betydelse för att lindra, bota och förebygga sjukdom, medför den höga förskrivningen att äldre personer har en ökad risk för förskrivning av läkemedel som kan ge upphov till allvarliga biverkningar. En ovanlig men livshotande biverkan är läkemedelsframkallad rubbning i hjärtats rytm.

Rapporten Läkemedel som kan orsaka allvarliga rubbningar i hjärtats rytm beskriver kunskapsläget kring, omfattningen av och risker med förskrivning av läkemedel som är klassificerade med avseende på risk för rubbning i hjärtats rytm. Studien är baserad på data från patient-, läkemedels- och dödsorsaksregistret.

Rapporten riktar sig till förskrivare och vårdgivare. Den är utgiven av Socialstyrelsen.

Läkemedel som kan orsaka allvarliga rubbningar i hjärtats rytm på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?