Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Livskvalitet hos anhöriga som vårdar en äldre närstående med inkontinens

Livskvalitet hos anhöriga som vårdar en äldre närstående med inkontinens

Livskvalitet hos anhöriga som vårdar en äldre närstående med inkontinens presenterar resultat av en undersökning om hur anhörigvårdarens livskva-litet och det dagliga livet påverkas av att vårda en äldre närstående med inkontinens. Kunskapsstödet är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

​Livskvalitet hos anhöriga som vårdar en äldre närstående med inkontinens undersöker hur livskvaliteten hos anhöriga som vårdar sin äldre närstående (>65 år) med kognitiv eller fysisk sjukdom/nedsättning påverkas av att sköta dennes ofrivilliga urin och/eller avföringsläckage. Avsikten med undersökningen är att identifiera känslomässiga aspekter såväl som fysisk påverkan, vilket kan resultera i bättre förståelse för anhörigvårdares situation samt ökad kunskap om vilka åtgärder och interventioner (såsom utbildning/stöd) som kan förenkla och förbättra vardagen för dem och deras närstående. Kunskapsstödet är en svensk delrapport av ett EU-projekt initierad av SCA och Eurocarers.

Studien baseras på intervjuer med elva anhörigvårdare. Resultaten av intervjuerna visar att anhörigsvårdarena uppfattar vården som en helhet där inkontinensvården är svår att särskilja från all annan hjälp. Resultaten visar tydligt på den tyngd och ansvarsbörda som många anhörigvårdare upplever. Ett ansvarstagande tjugofyra timmar om dygnet på många sätt resulterade i ett begränsat socialt liv hos anhörigvårdarena. Trots det såg respondenterna vården som en naturlig del på en lång relation.

Livskvalitet hos anhöriga som vårdar en äldre närstående med inkontinens är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Livskvalitet hos anhöriga på Nka:s webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman