Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Människor med funktionshinder i samhället

Människor med funktionshinder i samhället

I Människor med funktionshinder i samhället presenteras några viktiga utgångspunkter för funktionshinderpolitiken som är betydelsefulla för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Kunskapsstödet är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Människor med funktionshinder i samhället behandlar termer och definitioner av vanliga begrepp, vilka de anhöriga eller närstående är och olika definitioner av funktionsnedsättning och funktionshinder.

Kunskapsstödet behandlar också de lagområden som aktualiseras när det gäller stöd till personer med funktionsnedsättning: socialtjänstlagen, lagens om stöd och service till vissa funktionshindrade, skollagen, socialförsäkringsbalken och hälso- och sjukvårdslagen.

Människor med funktionshinder i samhället presenterar också kortfattat styrdokument för den nationella handikappolitiken, barnkonventionen och barnperspektivet, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har bundit sig att följa samt gemensamma internationella begrepp som används inom det professionella arbetet inom området.

Kunskapsstödet beskriver även några vanliga diagnoser och skador som förorsakar stora funktionsnedsättningar samt statistiska uppgifter om antalet personer med funktionsnedsättning.

Människor med funktionshinder i samhället är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Människor med funktionshinder i samhället på Nka:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman