Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Nationell tillsyn av vårdgivares ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet 2008-2011

Nationell tillsyn av vårdgivares ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet 2008-2011

Nationell tillsyn av vårdgivares ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet 2008-2011 är utgiven av Socialstyrelsen. Det övergripande syftet med den nationella tillsynen av ledningssystem har varit att granska vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdskador och eliminera risker.

​Det övergripande syftet med den nationella tillsynen av ledningssystem har varit att granska vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdskador och eliminera risker.

Det har varit viktigt att uppmärksamma vårdgivarna på deras ansvar för att upprätta och fastställa ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Jämförelser mellan olika vårdgivare är dock inte möjliga då tillsynen löpt under flera år och metoden framför allt bygger på gruppintervjuer utifrån en intervjuguide samt muntlig återföring och diskussion med vårdgivarna.

Resultatet i Nationell tillsyn av vårdgivares ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet 2008-2011 visar att viktiga förutsättningar för ett systematiskt patientsäkerhetsarbete är att:

  • vårdgivaren tar sitt ansvar och visar engagemang
  • särskild tid och särskilda resurser avsätts för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet
  • information når alla i organisationen
  • alla kan delta i arbetet och att alla får och vågar lämna viktig information
  • det finns utbildningsmöjligheter
  • uppföljning genomförs.

Nationell tillsyn av vårdgivares ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet 2008-2011 är utgiven av Socialstyrelsen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades 1 juni 2013 och den myndigheten har tagit över ansvaret för rapporten.

Rapporten på IVO:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman