Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Nationell utvärdering 2011 – diabetesvård – bilaga 6 – patientrelaterat utfall

Nationell utvärdering 2011 – diabetesvård – bilaga 6 – patientrelaterat utfall

I Nationell utvärdering 2011 – diabetesvård – bilaga 6 – patientrelaterat utfall redovisas resultatet från indikatorerna Upplevd service och Bedömning av egenvårdsförmåga samt Självskattad hälsa. Bilagan är utgiven av Socialstyrelsen.

​Nationell utvärdering 2011 – diabetesvård – bilaga 6 – patientrelaterat utfall är en del av Socialstyrelsens nationella utvärdering 2011 av diabetesvården i Sverige.

I bilaga 6 redovisas resultatet från indikatorerna Upplevd service och Bedömning av egenvårdsförmåga samt Självskattad hälsa.

Nationell utvärdering 2011 – diabetesvård – bilaga 6 – patientrelaterat utfall är utgiven av Socialstyrelsen.

Bilagan på Socialstyrelsens webbplats

Nationell utvärdering – diabetesvård på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman