Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Nationell utvärdering 2011 – diabetesvård – bilaga 7 – samtliga indikatordiagram

Nationell utvärdering 2011 – diabetesvård – bilaga 7 – samtliga indikatordiagram

Nationell utvärdering 2011 – diabetesvård – bilaga 7 – samtliga indikatordiagram ingår i underlagsrapporten Nationell utvärdering 2011 – diabetesvård – landstingens och kommunernas insatser. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

​I Nationell utvärdering 2011 – diabetesvård – bilaga 7 – samtliga indikatordiagram finns samtliga indikatordiagram som ingår i underlagsrapporten Nationell utvärdering 2011 – diabetesvård – landstingens och kommunernas insatser.

Det omfattar:

  • patientrelaterade effektmått
  • måluppfyllelse
  • processmått
  • levnadsvanor
  • undvikbar slutenvård.

Nationell utvärdering 2011 – diabetesvård – bilaga 7 – samtliga indikatordiagram är utgiven av Socialstyrelsen.

Rapporten på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman