Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 – Palliativ vård i livets slutskede - Indikatorer och underlag för bedömning

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 – Palliativ vård i livets slutskede - Indikatorer och underlag för bedömning

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 – Palliativ vård i livets slutskede - Indikatorer och underlag för bedömning presenterar resultat av en utvärdering av palliativ vård i landsting, regioner och kommuner och innehåller en beskrivning av metod och samtliga resultat. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag till Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 – Palliativ vård i livets slutskede - Indikatorer och underlag för bedömnin
Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 – Palliativ vård i livets slutskede - Indikatorer och underlag för bedömning sammanfattar resultat av en utvärdering av palliativ vård i livets slutskede i landsting, regioner och kommuner. Kunskapsstödet beskriver de använda metoderna och redovisar resultatet för samtliga indikatorer och enkätundersökningar som ingår i utvärderingen. Den palliativ vården i livets slutskede utvärderades med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd från 2013.

Utvärderingen visar att den palliativa vården inte var jämlik och att det finns förbättringsbehov inom flera områden. Resultaten i rapporten pekar på betydande skillnader i landstingens och regionernas samt kommunernas palliativa vård. Det är stora skillnader när det gäller exempelvis fortbildning och handledning.

Utvärderingen bygger på uppgifter från det nationella kvalitetsregistret och Socialstyrelsens register samt från enkätundersökningar till landstings- och regionledningar, samtliga kommuner och stadsdelar, primärvården, specialiserade palliativa verksamheter, ett urval av sjukhusens kliniker eller motsvarande samt barn- och ungdomskliniker. Kunskapsstödet innehåller en detaljerad beskrivning av metod för datainsamling, enkätundersökningar, indikatorförteckning och övriga metodaspekter samt redovisar resultatet för enkätsundersökningarna och samtliga indikatorer.

Kunskapsstödet riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer inom landsting, regioner och kommuner men det kan även vara till nytta för berörda yrkesgrupper och patientföreningar.

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 – Palliativ vård i livets slutskede - Indikatorer och underlag för bedömning är utgivet av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 på Socialstyrelsens webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman