Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 - Palliativ vård i livets slutskede - Sammanfattning med förbättringsområden

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 - Palliativ vård i livets slutskede - Sammanfattning med förbättringsområden

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 - Palliativ vård i livets slutskede - Sammanfattning med förbättringsområden presenterar resultat av en utvärdering av palliativ vård i livets slutskede och sammanfattar förbättringsområden för landsting, regioner och kommuner. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag till Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 - Palliativ vård i livets slutskede - Sammanfattning med förbättringsområde

​Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 - Palliativ vård i livets slutskede - Sammanfattning med förbättringsområden beskriver resultat av en utvärde-ring av palliativ vård i livets slutskede i landsting, regioner och kommuner. Den palliativ vården i livets slutskede utvärderades med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd från 2013. Utvärderingen visar att den palliativa vården inte var jämlik och att det finns förbättringsbehov inom flera områden.

Resultaten i rapporten pekar på betydande skillnader i landstingens och regionernas samt kommunernas palliativa vård. Det är stora skillnader när det gäller exempelvis fortbildning och handledning.

Kunskapsstödet beskriver förbättringsområden för landsting, regioner och kommuner som bland annat är följande:

  • Erbjuda fortbildning till personal för att kunna ge en god palliativ vård.
  • Erbjuda handledning till personal.
  • Fler personer med behov av palliativ vård i livets slutskede behöver få munhälsobedömning.
  • Öka andelen personer med behov av palliativ vård i livets slutskede som smärtskattas.
  • Fler personer med behov av palliativ vård i livets slutskede behöver få brytpunktssamtal.

Kunskapsstödet riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer inom landsting, regioner och kommuner men det kan även vara till nytta för berörda yrkesgrupper och patientföreningar.

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 - Palliativ vård i livets slutskede - Sammanfattning med förbättringsområden är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer– Utvärdering 2016 - Palliativ vård i livets slutskede på Socialstyrelsens webbplats

 

 Teman