Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Nationella riktlinjer – utvärdering 2018 – vård och omsorg vid demenssjukdom – indikatorer och underlag för bedömningar

Nationella riktlinjer – utvärdering 2018 – vård och omsorg vid demenssjukdom – indikatorer och underlag för bedömningar

Nationella riktlinjer – utvärdering 2018 – vård och omsorg vid demenssjukdom – indikatorer och underlag för bedömningar beskriver resultatet av Socialstyrelsens utvärdering av vården och omsorgen för personer med demenssjukdom.

Omslag: Nationella riktlinjer – utvärdering 2018 – vård och omsorg vid demenssjukdom – indikatorer och underlag för bedömningar

​Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i en demenssjukdom. Det innebär att det finns mellan 130 000 och 150 000 personer med demenssjukdom i Sverige idag. Antalet kommer nästan att fördubblas fram till år 2050.

Under de senaste åren har det skett en utveckling av vården och omsorgen för personer med demenssjukdom – åtminstone inom vissa områden. Det är fler som får en fullständig demensutredning, vilket bidrar till att de får en korrekt diagnos och därigenom mer adekvata vård- och omsorgsinsatser. Det är också fler som behandlas med demensläkemedel.

Samtidigt är skillnaderna i landet stora, till exempel när det gäller vilka utredningsmetoder som används, i vilken utsträckning läkemedel förskrivs samt vilka insatser kommunerna kan erbjuda till personer med demenssjukdom. Personens födelseland tycks också påverka vilka insatser som ges.

Nationella riktlinjer – utvärdering 2018 – vård och omsorg vid demenssjukdom – indikatorer och underlag för bedömningar innehåller resultatet av Socialstyrelsens utvärdering av vården och omsorgen för personer med demenssjukdom, samt en utförligare metodbeskrivning.

Socialstyrelsens förbättringsområden

I utvärderingen lyfts följande förbättringsområden fram:

 • Fler personer med demenssjukdom behöver utredas
 • Bättre förutsättningar inom primärvården
 • Mindre praxisskillnader vid utvidgade demensutredningar
 • Kortare utredningstider
 • Mer jämlik läkemedelsförskrivning
 • Bättre kunskap om och förutsättningar för uppföljning
 • Fler gränsöverskridande demensteam
 • Fortsatta satsningar för att öka personalens kompetens
 • Mer handledning och tid för reflektion – framförallt inom hemtjänsten
 • Fler behöver anpassad dagverksamhet
 • Mer stöd till anhöriga – och anpassat till olika grupper
 • Fortsatta insatser för att förbättra bemötandet vid BPSD
 • Behoven hos personer från andra länder behöver uppmärksammas
 • Bättre möjligheter till utvärdering av demensområdet.

Nationella riktlinjer – utvärdering 2018 – vård och omsorg vid demenssjukdom – indikatorer och underlag för bedömningar är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer – utvärdering 2018 – vård och omsorg vid demenssjukdom – indikatorer och underlag för bedömningar på Socialstyrelsens webbplats

 

 Teman