Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Nivåstrukturerad cancervård – för patienternas bästa. En rapport från uppdraget om nationell samordning av delar av den högspecialiserade cancervården

Nivåstrukturerad cancervård – för patienternas bästa. En rapport från uppdraget om nationell samordning av delar av den högspecialiserade cancervården

Nivåstrukturerad cancervård belyser hur nationell samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen bör utvecklas för att stödja en nationellt nivåstrukturerad cancervård, där särskilda vårdinsatser koncentreras till färre än sex vårdgivare. Rapporten är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Nivåstrukturerad cancervård – för patienternas bästa

​Nivåstrukturerad cancervård – för patienternas bästa belyser hur nationell samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen bör utvecklas för att stödja en nationellt nivåstrukturerad cancervård, där särskilda vårdinsatser koncentreras till färre än sex vårdgivare. Detta för att säkra en fullgod och jämn vårdkvalitet, dels för insatser till patienter med mycket ovanlig cancer och dels för särskilt komplexa vårdinsatser.

Rapporten innehåller ett förslag till handläggningsgång för hur arbetet med nivåstrukturering inom cancervården ska bedrivas framöver. Den innehåller också förslag på en berednings- och beslutsmodell för landsting och regioner.

Rapporten redovisar även arbetet i tre pilotprojekt med förslag till nationell nivåstrukturering av vissa åtgärder i vården av patienter med peniscancer, cancer i matstrupe och övre magmun och patienter med en viss typ av sarkom. Sarkom är samlingsnamn för en grupp elakartade tumörer som utgår från kroppens stödjevävnader, det vill säga bindväv, fettväv, muskler, brosk och skelett.

Nivåstrukturerad cancervård är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Nivåstrukturerad cancervård – för patienternas bästa på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman