Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Patientsäkerhet lönar sig – kostnader för skador och vårdskador i slutenvården år 2013

Patientsäkerhet lönar sig – kostnader för skador och vårdskador i slutenvården år 2013

Patientsäkerhet lönar sig redovisar kostnadsberäkningar för skador och vårdskador i vården baserade på resultatet av journalgranskning under år 2013. Rapporten är utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Patientsäkerhet lönar sig – kostnader för skador och vårdskador i slutenvården år 2013

​Patientsäkerhet har kommit att bli en central fråga inom sjukvården. Genom de satsningar och mätningar som landstingen har gjort under senare år har kunskapen om förekomsten av skador och vårdskador blivit allt större.

Patientsäkerhet lönar sig redovisar kostnadsberäkningar för skador och vårdskador i vården baserade på resultatet av journalgranskning under år 2013.

Underlagen som används möjliggör inte exakta kostnadsberäkningar. Därför visar rapporten i första hand storleksordningen på kostnaderna för skador och vårdskador i vården. Rapporten för ett resonemang kring de problemställningar som uppstår vid denna typ av beräkningar.

Patientsäkerhet lönar sig är utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Patientsäkerhet lönar sig på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman