Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Säker personuppgiftsbehandling i socialtjänsten – Rättsläge och utgångspunkter

Säker personuppgiftsbehandling i socialtjänsten – Rättsläge och utgångspunkter

I en rapport från Socialstyrelsen redovisas rättsläget för socialtjänstens arbete med en säker personuppgiftsbehandling i socialtjänsten. Rapporten är främst avsedd att användas som ett underlag för diskussion i arbetet med säker personuppgiftsbehandling för socialtjänstens verksamheter.

​I rapporten Säker personuppgiftsbehandling i socialtjänsten – Rättsläge och utgångspunkter redogörs för rättsläget hösten 2018 och för vad som har kommit fram vid möten med personer som är verksamma inom e-hälsa och säker personuppgiftsbehandling. Det saknas nationell reglering av säkerhetsåtgärder specifikt för socialtjänstens personuppgiftsbehandling. Regelverket för säkerhet vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten är övergripande och anger inte i detalj vad som krävs av personuppgiftsansvariga.

Bestämmelser om säkerhet vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten finns huvudsakligen i EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR. Bestämmelserna i dataskyddsförordningen ska tillämpas direkt av personuppgiftsansvariga.

Den här rapporten är främst avsedd att användas som ett underlag för diskussion i arbetet med säker personuppgiftsbehandling för socialtjänstens verksamheter. Förhoppningen är att rapporten ska kunna bidra till arbetet med att skapa ett starkt integritetsskydd för den enskilde och en effektiv kommunal förvaltning.

Säker personuppgiftsbehandling i socialtjänsten – Rättsläge och utgångspunkter är utgiven av Socialstyrelsen.

Säker personuppgiftsbehandling i socialtjänsten – Rättsläge och utgångspunkter på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman