Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Samlad rapport om psykisk hälsa och suicidprevention

Samlad rapport om psykisk hälsa och suicidprevention

Mycket har hänt under 2018 inom arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska suicid. Folkhälsomyndigheten publicerar nu en samlad rapport om utveckling på området, olika kunskapsstöd som myndigheten har publicerat och insatser på nationell nivå.

​Rapporten ger en överblick över utvecklingen inom området och det arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten och andra aktörer för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska suicid.

Ur innehållet i lägesrapporten:

  • Nationell samordning av myndigheter och organisationer inom området psykisk hälsa sker genom olika samverkansgrupper med fokus både på psykisk hälsa och specifikt på suicidprevention.
  • Den tidigare nationella samordnaren inom området psykisk hälsa har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Betänkandet innehåller förslag för att stärka det förebyggande arbetet på lång sikt.
  • Vi presenterar den senaste statistiken om utvecklingen på området vad gäller psykisk hälsa och suicid utifrån olika datakällor såsom den nationella folkhälsoenkäten, undersökningen Skolbarns hälsovanor samt Socialstyrelsens hälsoregister.
  • Stora skillnader i förekomsten av psykisk ohälsa och positiv psykisk hälsa mellan olika grupper i samhället har presenterats i en kunskapssammanställning som Folkhälsomyndigheten tog fram under 2018.
  • En annan kunskapssammanställning om möjliga orsaker till ökningen av psykosomatiska besvär bland skolelever pekar på skolans och det förändrade arbetslivets betydelse.
  • Äldres psykiska hälsa var under 2018 fokus i nya kunskapsstöd om digital teknik för social delaktighet och om primärvårdens roll i arbetet med att förebygga suicid bland äldre.
  • Det suicidpreventiva arbetet är sektorsövergripande och flera nationella myndigheter och aktörer beskriver sitt arbete.
  • Den ideella sektorn har genom de medel som Folkhälsomyndigheten fördelat under året också haft möjlighet att utveckla sin verksamhet genom bl.a. ökade stödinsatser och utbildningar.

Rapporten Psykisk hälsa och suicidprevention - lägesrapport 2018 är framtagen av Folkhälsomyndigheten.

Psykisk hälsa och suicidprevention - lägesrapport 2018 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?