Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Skador i vården - utveckling 2013-2017 - Nationell nivå

Skador i vården - utveckling 2013-2017 - Nationell nivå

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kommer med en rapport som är den nionde i en serie som redovisar resultatet av den markörbaserade journalgranskning som genomförts nationellt. Studien omfattar drygt 77 000 granskade vårdtillfällen under år 2013–2017.

Skador i vården - utveckling 2013-2017 - Nationell nivå

​Journalgranskningen har skett vid cirka 60 sjus och studien är den största som genomförts internationellt. Rapporten innehåller en fördjupad analys av skadorna, exempelvis hur de fördelar sig i olika ålderskategorier, mellan kön, olika sjukhustyper och verksamheter samt redovisar förändringar över tid.

En separat redovisning på region och landstingsnivå presenteras i en rapport.

Rapporten för nationell nivå på SKR:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman