Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Skapa trygghet utan tvång – rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas

Skapa trygghet utan tvång – rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas

Skapa trygghet utan tvång – rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas granskar hur verksamheterna bedriver sitt faktiska kvalitetsarbete. Kunskapsstödet är utgivet av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

​IVO, Inspektionen för vård och omsorg, anser utifrån tillsynens resultat att uttalade arbetsmetoder, uppföljning, riktlinjer och kompetens tyder på minskat användande av tvångs- och begränsningsåtgärder. IVO konstaterar även att

  • personalen i de flesta fall känner till sin rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah som avser missförhållanden. Men personalen i verksamheterna tänker inte alltid på att tvångs-, skydds- och begränsningsåtgärder skulle kunna innebära risk för ett missförhållande som borde rapporteras
  • det finns allvarliga brister i bemanningen, särskilt inom SÄBO och demensboenden nattetid. Det framkommer att verksamheterna planerar för att personal ska utföra arbetsuppgifter på andra enheter, kortare eller längre stunder, upp till flera timmar i vissa fall. Detta medför brister i kvalitet och det kan även medföra att de boende blir inlåsta, vilket innebär en tvångs- och begränsningsåtgärd.

IVO kan konstatera att

  • de flesta verksamheter har ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet som är anpassat till verksamhetsnivå
  • verksamheter som arbetar efter och följer upp uttalade arbetsmetoder lyckas bibehålla metoderna i större utsträckning
  • de flesta har riktlinjer eller rutiner för hur personalen ska använda skydds- och begränsningsåtgärder utan att bryta mot gällande lagstiftning
  • personal inom SÄBO och demensboenden i större utsträckning har personal med särskild kompetens för målgruppen jämfört med personal vid LSS-boenden.

Skapa trygghet utan tvång – rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas är utgiven av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Skapa trygghet utan tvång – rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas på IVO:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?