Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag – en kartläggning

Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag – en kartläggning

Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag – en kartläggning innehåller Socialstyrelsens första kartläggning av behoven av kunskapsunderlag i socialtjänsten. Ett resultat är att det behövs underlag på alla socialtjänstens områden, med betoning på områdena äldre, funktionshinder samt barn och unga. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag

​I Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag – en kartläggning har Socialstyrelsen för första gången kartlagt socialtjänstens behov av kunskapsunderlag. Frågor har ställts till slumpvis valda enhetschefer i socialtjänsten, ett antal FoU-enheter, myndigheter, universitet, yrkesföreningar, fackförbund, föreningar för privat respektive idéburen vård och omsorg samt SKL:s samordnare för socialtjänstens områden.

Utskicket nådde 446 personer och organisationer. Den totala svarsfrekvensen uppgår till knappt 50 procent. Med anledning av materialets låga svarsfrekvens kan varken prioriteringar, slutsatser eller vidare analyser låta sig göras. Resultaten visar att:

  • Det finns behov av kunskapsunderlag på samtliga socialtjänstens områden, dock med en tyngdpunkt på områdena äldre, funktionshinder samt barn och unga.
  • Det finns många olika typer av behov på socialtjänstens områden, men återkommande teman rör insatser och arbetssätt, utredning och dokumentation samt uppföljning.
  • Svaren från socialtjänstens enhetschefer skiljer sig från övriga organisationers svar på några punkter. Enhetscheferna anger fler behov för klienter med multiproblematik och juridiska problem relaterade till det dagliga arbetet.
  • Svaren från övriga organisationer skiljer sig från enhetschefernas svar på några punkter. Övriga organisationer anger fler behov kring uppföljnings- och implementeringsarbetet.
  • Många av de behov som anges har redan existerande kunskapsunderlag, framtagna av Socialstyrelsen eller andra organisationer.

Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag – en kartläggning är utgiven av Socialstyrelsen.

Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag – en kartläggning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman