Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Standardiserade vårdförlopp i cancervården – lägesrapport 2015

Standardiserade vårdförlopp i cancervården – lägesrapport 2015

Standardiserade vårdförlopp i cancervården – lägesrapport 2015 redovisar en nulägesbild av förutsättningarna i landstingen och regionerna att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Standardiserade vårdförlopp i cancervården – lägesrapport 2015

​Standardiserade vårdförlopp i cancervården – lägesrapport 2015 redovisar en nulägesbild av förutsättningarna i landstingen och regionerna att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården. Den beskriver även de insatser som ska vara till stöd vid införandet.

Ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp i cancervården är en satsning som i första hand ska korta tiden från en välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. Förutom en mer jämlik och tillgänglig vård ska satsningen även leda till ökad nöjdhet hos patienterna.

För att landstingen och regionerna ska kunna följa ledtiderna i de standardiserade vårdförloppen har Socialstyrelsen tagit fram koder för vårdåtgärder. Tidigare i år har Socialstyrelsen också genomfört en baslinjestudie utifrån målen med satsningen. Myndigheten skulle även ge en nulägesbild av förutsättningarna i landstingen och regionerna och beskriva de insatser som ska stödja dem i införandet, vilket görs i rapporten.

De första patienterna har under satsningens första år remitterats in i standardiserade vårdförlopp efter välgrundad misstanke om cancer. Socialstyrelsen har sett att satsningen med standardiserade vårdförlopp har gett patienten ökade möjligheter att uppleva en välorganiserad vård. Landsting och regioner har sedan tidigare arbetat med processorientering och processutveckling för att korta och förbättra vårdprocessen, men olika förutsättningar råder utifrån de utmaningar som de har att hantera vid införandet av standardiserade vårdförlopp. Landstingen och regionerna anger utmaningar som tillgång till operationer och nödvändig kompetens samt befarar att förbokade tider tränger undan annan vård.

Det stöd som landstingen och regionerna har haft tillgång till under 2015 är både samordnat och riktat till olika målgrupper: hälso- och sjukvårdspersonal i primärvård och specialistsjukvård samt patienter och den breda allmänheten. Det är betydelsefullt att stöd och lärande fortsätter med oförminskad styrka angående de utmaningar som landstingen och regionerna nu står inför samt de uppföljningar som ingår i införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Standardiserade vårdförlopp i cancervården – lägesrapport 2015 är utgiven av Socialstyrelsen.

Standardiserade vårdförlopp i cancervården – lägesrapport 2015 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman

 
 

 Hälsoproblem