Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Standardiserade vårdförlopp i cancervården

Standardiserade vårdförlopp i cancervården

Standardiserade vårdförlopp i cancervården sammanfattar satsningen på att införa standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. Satsningen har bidragit till ett ökat fokus dels på att utveckla vårdens processer, dels på samarbete mellan olika verksamheter. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Standardiserade vårdförlopp i cancervården redovisar och utvärderar landstingens och regionernas arbete med att implementera standardiserade vårdförlopp i cancervården (SVF). Idén med standardiserade vårdförlopp har hämtats från Danmark och innebär att man i förväg bestämt hur processen från misstanke om cancer fram till start av behandling ska gå till. Patienterna får därmed en mer jämlik behandling eftersom den görs på samma sätt i hela landet.

Rapporten visar att införandet av standardiserade vårdförlopp kan ge snabba resultat i form av kortare väntetider genom ett fokuserat processarbete och koordinering av insatserna. Under införandets första två år (2015–2016) har 18 vårdförlopp införts, vilket resulterats i att väntetiderna kortats för de patienter som remitterats till de första förloppen. Majoriteten av patienterna är därtill nöjda med de korta utredningstiderna.

Satsningen har bidragit till ett ökat fokus dels på att utveckla vårdens processer, dels på samarbete mellan olika verksamheter. Utvärderingen visar att SVF har goda förutsättningar att bidra till en mer integrerad och sammanhållen cancervård.

Kunskapsstödet beskriver och analyserar hälsoekonomiska aspekter av satsningen. Det sammanställer även erfarenheter, resultat och slutsatser som kan komma hälso- och sjukvården till nytta inom andra områden än cancersjukvården.

Standardiserade vårdförlopp i cancervården är utgivet av Socialstyrelsen.

Standardiserade vårdförlopp i cancervården på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman