Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen – Uppföljning av 2015–2018 års medel

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen – Uppföljning av 2015–2018 års medel

Enligt kommunernas redovisningar har stimulansmedlen för ökad bemanning inom äldreomsorgen använts på ett sätt som främjar en god vård och omsorg om äldre personer. Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen – Uppföljning av 2015–2018 års medel är utgiven av Socialstyrelsen.

​Socialstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att administrera, fördela medel och löpande följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen. Den fjärde delrapporten är en uppföljning som utöver tidigare år även omfattar 2018 års stimulansmedel.

Samtliga kommuner rekvirerade stimulansmedel under 2018 för sin och enskilda utförares verksamhet. Under 2018 användes 99 procent av de tillgängliga medlen. Satsningen påbörjades sommaren 2015 och finansierade under de första åren runt 5 000 årsarbetare inom olika yrkeskategorier hos såväl kommunala som enskilda utförare av äldreomsorg. Under de två sista åren har det minskat något till att omfatta knappt 4 500 årsarbetare år 2018.

Enligt kommunernas redovisningar har stimulansmedlen i olika äldreomsorgsverksamheter använts på ett sätt som främjar en god vård och omsorg om äldre personer. Några återkommande teman i redovisningarna är att kommunerna har åstadkommit förbättringar av

  • teamen för trygg och säker hemgång efter sjukhusvistelse
  • aktiviteterna för en meningsfull tillvaro för äldre personer med omsorgsinsatser, såväl enskilt som i grupp
  • kontinuiteten i bemanningen
  • rehabiliteringen
  • nattbemanningen
  • måltidssituationen
  • möjligheterna för äldre personer att komma utomhus
  • organisationen kring trygghetslarm.

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen – Uppföljning av 2015–2018 års medel på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?