Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Stöd till anhöriga - erfarenheter från åtta kommuner 2010-2012

Stöd till anhöriga - erfarenheter från åtta kommuner 2010-2012

Stöd till anhöriga - erfarenheter från åtta kommuner 2010-2012 presenterar resultat av en undersökning om anhörigstödet och fokusgruppsintervjuer med representanter för ideella organisationer, personal och beslutsfattare samt telefonintervjuer och frågeformulär till anhöriga. Kunskapsstödet är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

​Under de senaste 10 åren har ett omfattande arbete genomförts för att utveckla stödet till anhöriga i Sveriges kommuner och samverka med ideella organisationer och landsting kring stöd till anhöriga.

Stöd till anhöriga - erfarenheter från åtta kommuner 2010-2012 presenterar resultat av en undersökning som kartlägger och följer stödet till anhöriga under tre år i åtta kommuner. Syftet med studien är att undersöka hur stödet organiseras, planeras, följs upp och utvärderas inom äldre-, funktionshinder- och individ- och familjeområdet. Det syftar också till att kartlägga samverkan mellan kommun, landsting, ideella organisationer och andra aktörer inom området.

Resultaten av kartläggningen visar att i de flesta kommuner fanns inte något övergripande mål formulerat just för stödet till anhöriga. Anhörigstödet kunde dock (mer eller mindre outtalat) ingå som en del i strategiska pla-ner/äldreplaner/äldreomsorgsplaner. Det fanns i de flesta kommuner inte heller något övergripande mål formulerat för stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning.

Stöd till anhöriga - erfarenheter från åtta kommuner 2010-2012 är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Stöd till anhöriga på Nka:s webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman