Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – lägesbeskrivning 2012

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – lägesbeskrivning 2012

Rapporten Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående följer upp lagändringen i socialtjänstlagen om stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. Den är utgiven av Socialstyrelsen.

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – lägesbeskrivning 2012

​Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ”ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”. Rapporten Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående redovisar uppföljningen av lagändringen.

Rapporten visar att anhörigas behov av stöd inte uppmärksammas systematiskt inom hela socialtjänsten. En slutsats är att kommunerna behöver utveckla sitt bemötande av anhöriga, ta reda på deras behov av stöd och informera om det stöd kommunen kan erbjuda.

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – lägesbeskrivning 2012 är utgiven av Socialstyrelsen.

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman