Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – slutrapport 2014

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – slutrapport 2014

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – slutrapport 2014 redovisar kommunernas arbete med stöd till anhöriga som vårdar en närstående. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – slutrapport 2014

​Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, om att socialtjänsten ska erbjuda stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående.

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – slutrapport 2014 redovisar kommunernas arbete med stöd till anhöriga som vårdar en närstående.

Rapporten visar att socialtjänstverksamheterna i kommunerna tillämpar bestämmelsen i mycket varierande grad. Längst har man kommit inom äldreomsorgen. Det kan förklaras av att utvecklingen av anhörigstöd i huvudsak skedde inom äldreomsorgen, innan bestämmelsen tillkom. Inom funktionshindersverksamheten och individ- och familjeomsorgen har man kommit igång, men mycket arbete återstår för att omsätta bestämmelsen utifrån de specifika förutsättningar som finns i dessa verksamheter.

Kommunerna har dock överlag blivit bättre på att sätta upp mål, avsätta resurser och organisera arbetet med att stödja anhöriga. Likaså har de ökat sitt utbud av service som stöd till anhöriga. Det betyder sammantaget att kommunerna erbjuder stöd till anhöriga i högre grad än tidigare.

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – slutrapport 2014 är utgiven av Socialstyrelsen.

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – slutrapport 2014 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?