Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Stödet till anhöriga omsorgsgivare (RiR 2014:9)

Stödet till anhöriga omsorgsgivare (RiR 2014:9)

Stödet till anhöriga omsorgsgivare (RiR 2014:9) redovisar en granskning av om staten har gett förutsättningar för ett stöd till anhöriga omsorgsgivare som motsvarar behoven. Rapporten är utgiven av Riksrevisionen.

Stödet till anhöriga omsorgsgivare (RiR 2014:9)

​Många anhöriga tvingas ibland ta ett större ansvar för en närståendes vård och omsorg än de orkar med. Samtidigt får de inte det stöd som de behöver.

Stödet till anhöriga omsorgsgivare (RiR 2014:9) redovisar en granskning av om staten har gett förutsättningar för ett stöd till anhöriga omsorgsgivare som motsvarar behoven.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att staten inte har gett goda förutsättningar för ett stöd till anhöriga omsorgsgivare som motsvarar behoven. Rapporten visar att anhöriga har behov av att den närstående får god vård och omsorg men också av ett individanpassat och flexibelt stöd till dem själva.

Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer till regeringen. Den visar att regeringen bör göra mer för att förbättra förutsättningarna för kommuner och landsting att ge ett gott stöd till de anhöriga.

Stödet till anhöriga omsorgsgivare (RiR 2014:9) är utgiven av Riksrevisionen.

Stödet till anhöriga omsorgsgivare på Riksrevisionens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman