Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Systematiskt jämställdhetsarbete inom hjälpmedelsområdet

Systematiskt jämställdhetsarbete inom hjälpmedelsområdet

Systematiskt jämställdhetsarbete inom hjälpmedelsområdet visar resultatet av en kartläggning och exempel på systematiskt jämställdhetsarbete inom hjälpmedelsområdet. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Systematiskt jämställdhetsarbete inom hjälpmedelsområdet visar resultatet av en kartläggning och exempel på systematiskt jämställdhetsarbete inom hjälpmedelsområdet. Resultaten av kartläggningen tyder på att det är relativt vanligt med någon form av jämställdhetsarbete inom hjälpmedelsverksamheter, till exempel samlar 35 procent av verksamheterna in könsuppdelad statistik. Det är dock mindre vanligt med ett systematiskt jämställdhetsarbete, exempelvis att använda resultatet från genomförda analyser till konkret verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.

Resultaten visar också att flertalet verksamheter (68 procent) har en policy som inkluderar jämställdhet men betydligt färre tycks ha implementerat rutiner och arbetssätt i sitt dagliga arbete. Majoriteten av verksamheterna har inte heller genomfört någon kompetensutveckling om jämställdhet under de senaste två åren.

Kunskapsstödet visar även exempel på hjälpmedelsverksamheter vars jämställdhetsarbete kan vara lärande exempel. Exemplen är både landstingsövergripande och specifika för hjälpmedelsområdet.

Systematiskt jämställdhetsarbete inom hjälpmedelsområdet på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman