Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016 beskriver tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016

​Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016 beskriver tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården inklusive tandvård samt kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Rapporten är strukturerad utifrån målen för god vård och omsorg: kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Folkhälsan i Sverige fortsätter att utvecklas positivt, vilket bland annat märks genom ökad medellivslängd och förbättrade levnadsvanor. Samtidigt fortsätter hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper att öka.
  • 74 procent av besökarna i primärvården upplever att personalen samordnar deras kontakter med vården i den utsträckning det behövs. Män är något nöjdare än kvinnor i dessa avseenden. Samtidigt är tillämpningen av patientlagen en utmaning för landstingen. Ungefär 25 procent av patienterna saknar en fast läkarkontakt och individuell planering.
  • De senaste fem åren har inga större förändringar skett för väntetider inom cancervården. Undantaget är väntetider för vissa former av prostatacancer som har kortats, samt väntetiderna för patienter med njurcancer som ökat något. I landstingen pågår införandet av standardiserade vårdförlopp för att ge tydligare ramar för vad diagnostiken i cancervården ska innehålla och hur lång tid varje del ska ta.  
  • Tandhälsan i den vuxna befolkningen visar en positiv utveckling. Samtidigt finns det tecken på att skillnaderna i tandhälsa ökar mellan olika socioekonomiska grupper och att det också finns skillnader i andelen som besöker i tandvården.
  • En hög andel av de äldre i befolkningen tar läkemedel som kan leda till muntorrhet och försämrad tandhälsa, och det förekommer inom tandvården att äldre som behandlas med warfarin förskrivs läkemedel som ökar risken för blödningar.  

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016 är utgiven av Socialstyrelsen.

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman