Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården – ledningens roll och koll

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården – ledningens roll och koll

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården – ledningens roll och koll innehåller resultat från en enkätkartläggning inom projektet Insatser för minskad tobaksrökning – ett utvecklingsarbete för en ännu bättre cancervård. Rapporten är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården – ledningens roll och koll

​Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården – ledningens roll och koll innehåller resultat från en enkätkartläggning inom projektet Insatser för minskad tobaksrökning – ett utvecklingsarbete för en ännu bättre cancervård.

Projektet Insatser för minskad tobaksrökning genomförde sommaren 2010 en webbaserad enkätkartläggning av dels lednings- styrnings- och uppföljningssystem för hälso- och sjukvårdens och folktandvårdens arbete med tobaksprevention, dels förekomsten av rökslutarstöd inom sluten- och företagshälsovården. Samtliga hälso- och sjukvårdsdirektörer och tandvårdschefer i landsting och regioner deltog i kartläggningen, liksom ett antal verksamhetschefer för lungkliniker, medicinkliniker/-divisioner samt onkologi- och psykiatrikliniker runt om i landet. Denna rapport innehåller en kort sammanfattning av deras svar.

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården – ledningens roll och koll är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman