Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Uppföljning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet – slutrapport mars 2016

Uppföljning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet – slutrapport mars 2016

Uppföljning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet är en slutredovisning av Socialstyrelsens uppdrag att utveckla den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Uppföljning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet – slutrapport mars 2016

​Uppföljning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet är en slutredovisning av Socialstyrelsens uppdrag att utveckla den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. Rapporten beskriver genomförandet, resultat och det fortsatta arbetet.

Uppdraget har innefattat årliga väntetidsmätningar inom cancervården och akutvården, utveckling av arbetet med analyser av orsaker till och konsekvenser av skillnader i tillgänglighet samt utveckling av väntetidsmätningar inom fler sjukvårdsområden. Som en del av uppdraget har Socialstyrelsen även arbetat med att vidareutveckla vad som bör innefattas i begreppet tillgänglighet ur patientens och sjukvårdens perspektiv.

Samråd har skett med befintliga nätverk på området, företrädare för patientorganisationer samt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Uppdraget har genomförts i fem delprojekt, varav två – de årliga väntetidsmätningarna inom cancervården och vid sjukhusbundna akutmottagningar – publicerades i december 2014 och 2015.

Uppföljning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet – slutrapport mars 2016 är utgiven av Socialstyrelsen.

Uppföljning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet – slutrapport mars 2016 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?